Ep1. De svensktalande migranterna i Paris

De har bott i Sverige i många år men när de nekas uppehållstillstånd tvingas de att flytta vidare och söka lyckan i Frankrike. Paris erbjuder en hård verklighet i det nya landet och många av dem tvingas bo sin första tid på gatan i tält eller i nedgångna flyktingboenden.

Läs en längre text om deras situation här

Visningar och festivaler

15 oktober - Norrköping, Flyktingarnas Riksråd

11 november - Göteborg, Brännö Filmförening

16-19 november - France, Saint Mitre les Remparts, SMR13 Festival

22-26 november - Scotland, St Andrews Film Festival

1 december - England, London, Global Health Film Festival

17 december - Netherlands, Grøningen, Benelux International Film Festival